A A A
Hobøl kirke Klarvær 3
Kart Indre Østfold

Vi presenterer ny Kartportal for hele Indre Østfold

Den nye kartportalen, www.indrekart.no, erstatter den gamle www.smaalensveven.no. Kartportalen vil være under utvikling og nye karttemaer og funksjoner vil komme etter hvert.

2018-01-09
Gifteringer

Borgerlige vigsler i Hobøl kommune

Fra 1.januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i Hobøl kommune.

2017-12-22
Hender

Hobøl kommune søker støttekontakter

Støttekontaktens oppgaver er sosialt samvær og å være ledsager til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Formålet er å bidra til en meningsfull fritid.
 

2017-09-20
DABradio

Det digitale radioskiftet kommer til deg

For deg som bor i Oslo, Østfold, Vestfold eller Akershus, slukkes NRKs radiokanaler på FM 20. september. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger etter 8. desember. Lokalradio som sender på FM i din kommune kan fortsette å sende på FM også etter 8. desember dersom de ønsker det.

2017-09-08
Helsehuset

Prosjekt Innovativ rehabilitering i lyd og bilde

Helsehuset har lagt ut egenproduserte informasjonsvideoer om rehabilitering på sin hjemmeside. Dette skjer i forbindelse med at rapporter, som anbefaler senger for intensiv rehabilitering og tverrfaglig vurderingsteam, er sendt eierkommunene på høring.

2017-06-15
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Momskompensasjon for lag og frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. 

Søknadsfrist 1.september 2017.
 

2017-06-15
Vi bygger ny kommune - 5K

Offisiell oppstart av kommunesamarbeidet for de fem kommunene

Det ble en lang, men interessant kveld for politikere, administrasjon og fremmøtte i Askim kulturhus 12. juni.

2017-06-13
Hobøl-logo

Hobøl kommune søker leiligheter

Hobøl kommune er i behov av utleieleiligheter for lengre og kortere perioder. Har du noe ledig?

2017-05-26