A A A
Hobøl kirke Delvis skyet -5
Lek i snøen

Hånd i hånd - 3.mars 2018

Alle Lionsklubbene i Indre Østfold inviterer til vinteraktivitetsdag for personer med bistandsbehov.

2018-02-05
Hovedopptak barnehage

Hovedopptak til barnehage og SFO

Søknadsfrist er 1.mars.

2018-02-01
Høring

Detaljregulering for Riiser gård - offentlig ettersyn

I Hovedutvalg for plan og utvikling 23.01.2018 ble det vedtatt at forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Riiser gård – nydyrking og massedeponi med tilhørende plandokumenter skal legges ut til offentlig ettersyn. 

2018-01-31

Seminar og kurs - hjortevilt

Årets hjorteviltseminar arrangeres på Lillehammer 10. og 11.april.
Se her for mer informasjon og påmelding

2018-01-29
Bier

Kurs i birøkt

Indre Østfold birøkterlag holder både nybegynnerkurs og sertifiseringskurs

2018-01-29
Kart Indre Østfold

Vi presenterer ny Kartportal for hele Indre Østfold

Den nye kartportalen, www.indrekart.no, erstatter den gamle www.smaalensveven.no. Kartportalen vil være under utvikling og nye karttemaer og funksjoner vil komme etter hvert.

2018-01-09
Gifteringer

Borgerlige vigsler i Hobøl kommune

Fra 1.januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i Hobøl kommune.

2017-12-22
Hender

Hobøl kommune søker støttekontakter

Støttekontaktens oppgaver er sosialt samvær og å være ledsager til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Formålet er å bidra til en meningsfull fritid.
 

2017-09-20
DABradio

Det digitale radioskiftet kommer til deg

For deg som bor i Oslo, Østfold, Vestfold eller Akershus, slukkes NRKs radiokanaler på FM 20. september. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger etter 8. desember. Lokalradio som sender på FM i din kommune kan fortsette å sende på FM også etter 8. desember dersom de ønsker det.

2017-09-08