Gudstjeneste - Hobøl kirke – Julaften

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 14.30.
Prest: Halvor Dalene.
Trompet v/Unni Anstensrud
Ofring til Kirkens Nødhjelp.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: sndag 24. desember 14:30