Gudstjeneste - Tomter kirke – Julaften

Gudstjeneste i Tomter kirke kl. 15.00.
Prest: Camilla Kofoed-Steen.
Ofring til Kirkens Nødhjelp.

Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55.
Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.

: Tomter kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 24. desember 15:00