Gudstjeneste - Hobøl kirke – Juledag

Høytidsgudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
Trompet v/Unni Anstensrud
Prest: Halvor Dalene. Nattverd. Ofring.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: mandag 25. desember 11:00