Gudstjeneste - Hobøl kirke – Kristi åpenbaringsdag

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
Prest: Anders Leknes. Nattverd. Ofring.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: sndag 7. januar 11:00