A A A
Hobøl kirke Skyet 15

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid for deg som er mellom 18 og 67 år og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar enten:

  • sykepenger
  • arbeidsavklaringspenger
  • uføreytelser
  • overgangsstønad
  • dagpenger
  • økonomisk sosialstøtte
     

 

Aktiv på Dagtid har egen facebook side, hvor de oppdaterer med samme informasjon som blir publisert på Aktiv på Dagtid sine nettsider.

Facebook