A A A
Hobøl kirke Skyet 6

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid for deg som er mellom 18 og 67 år og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar enten:

  • sykepenger
  • arbeidsavklaringspenger
  • uføreytelser
  • overgangsstønad
  • dagpenger
  • økonomisk sosialstøtte
     

 

Aktiv på Dagtid har egen facebook side, hvor de oppdaterer med samme informasjon som blir publisert på Aktiv på Dagtid sine nettsider.

Facebook