A A A
Hobøl kirke Delvis skyet -5
Hund

Hobøl kommune innfører ekstraordinær båndtvang

15.02.18
I henhold til forskrift fastsatt av kommunestyret 07.02.2006, med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr 74, innfører rådmannen ekstraordinær båndtvang fra 15....
Vikeplikt

Nye vikepliktsregler i Elvestadkrysset

15.02.18
Fra 15. februar, blir det nye vikepliktsregler i Elvestadkrysset. Statens vegvesen ber bilistene være oppmerksomme.
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2018

13.02.18
Alle eiendomsbesittere i Hobøl kommune mottar i løpet av februar melding om takst og skatt («Detaljert grunnlag takst og skatt») for sin eiendom. Nytt...
Kulturmidler

Kulturmidler 2018

12.02.18
Lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting kan søke kulturmidler. Frist for innsending av søknad med vedlegg er 15. mars 2018.
Ungdommer

Ungdommens kulturpris 2018

12.02.18
Kulturpriskomitéen i Hobøl ber om forslag til kandidater mellom 14-25 år. Frist for å sende inn forslag er 1. april 2018.