A A A
Hobøl kirke Skyet 7
Gravemaskin

Varsel om oppstart av arbeid med mindre endring av reguleringsplan nr. 013820090001 Knapstad sentrum nordre del

18.10.18
I henhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 kunngjøres herved oppstart av planarbeid i forbindelse med mindre endring av reguleringspla...
Strømbrudd

Strømstans på Ringvoll natt til fredag 19. oktober

17.10.18
Hafslund varsler at Infratek skal utføre et arbeid på Ringvoll natten til fredag 19. oktober 2018 fra kl. 00:05 til 05:00.
Nav

Endring i åpningstidene ved Nav Hobøl Spydeberg fra 1. november 2018

17.10.18
NAV Hobøl Spydeberg reduserer tiden med bemanning i publikumsmottaket.