A A A
Hobøl kirke Skyet 6

Byggesak

Byggesaker behandles i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse. Disse reglene er like i alle kommuner.

Før du setter spaden i jorda må du undersøke om tiltaket kommer i konflikt med kabler eller rør som ligger i bakken. Du står selv ansvarlig for skader som oppstår ved ikke å ha undersøkt. I tillegg må du skaffe deg oversikt over reguleringsplaner og bestemmelser for din eiendom.

Både kommunen og tiltakshaver kan be om forhåndskonferanse for å avklare forholdene rundt- og premissene for et tiltak. Målet er at kurante byggesøknader skal være behandlet innen 6 uker fra journalføring i kommunen.

Søknad om enkle tiltak behandles i ett trinn og skal avgjøres innen 4 uker fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

I hovedsak er det tre ulike tiltaksformer i byggesak.

1. Tiltak som krever søknad og tillatelse
Forskrift, Kap. 2, §2-1, §2-2

Veiledning

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Forskrift, Kap. 3, §3-1, §3-2

Veiledning

3. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
Forskrift, Kap. 4, §4-1, §4-2, §4-3

Veiledning