A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 0
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2019

Alle eiendomsbesittere i Hobøl kommune mottar i løpet av uke 9 melding om takst og skatt («Detaljert grunnlag takst og skatt») for sin eiendom. Skattetakstskjemaene sendes elektronisk via Altinn/Digipost. Dersom meldingen ikke blir lest innen 48 timer blir brevet sendt pr. post til adressaten.

På skattetakstskjemaene for boligeiendommer som får formuesgrunnlag fra Skatteetaten vil det på skattetakstskjemaet kun være oppgitt hva formuesgrunnlaget fra Skatteetaten utgjør, bunnfradrag, promillesats og hva eiendomsskatten utgjør i kroner inneværende år. For øvrige eiendommer vil det fremkomme mer detaljerte opplysninger om tomtestørrelse og arealopplysninger på skattebelagte bygg på eiendommen. Disse opplysningene er hentet fra matrikkelen/grunnboka. Opplysningene bør gjennomgås av eiendomsbesitter for å kontrollere at det er lagt til grunn riktige opplysninger i eiendomsskattetakseringen. Dersom du finner feil/avvik er det fint om du sender oss dokumentasjon på hva som er feil.

 

Etter eiendomsskattelovens § 19 kan eiendomsskatten påklages. Klagen må være skriftlig og sendes til Hobøl kommune, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl eller elektronisk til post@hobol.kommune.no . Klagefristen er 10.04.19.

 

Sakkyndig nemnd behandler klagen. Dersom klagen ikke fører frem vil den automatisk bli lagt frem for sakkyndig ankenemnd.

 

Eventuelle klager på formuesgrunnlaget for boligeiendommer må rettes direkte til Skatteetaten via klageskjema eller på tlf. 800 800 00.

 

Tips en venn Skriv ut