Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær 17°
Helse

Helse, omsorg og legetjenester

Helsestasjonen holder til i kommunehuset på Elvestad. Sykehjemmet, Hobøl bo- og behandlingssenter ligger på Knapstad. Det er legekontorer på Knapstad og Ringvoll (Ringvollsenteret).

2012-02-21
Senior

Seniorportalen - en enklere hverdag

Idéen med SeniorPortalene er at seniorer over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag.

2014-11-17
Fysioterapi

Fysioterapi

Kommunefysioterapeut Joakim Moestue Halvorsen
Tlf: 69 92 46 35/48 88 78 23
tirs., ons., tors., kl  08:30-15:00

2014-09-22
Baby

Åpen helsestasjon onsdager kl 12-13

Vi holder til i Kommunehuset på Elvestad, parkering og inngang på baksiden.
Vi tilhører virksomheten Familiens Hus sammen med barneverntjenesten, tjenesten for barn og unge med funksjonshemming & psykisk team barn og unge.
2013-02-26
Helsehuset

Velkommen til døgnenheten!

Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS er et interkommunalt selskap med eierkommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Helsehuset består av Enhet for Legevakt, Enhet for for Døgntilbud og Enhet for Samfunnsmedisin.

2013-05-15
Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid - Timeplan høst/vinter 2014

Aktiv på dagtid for deg som er mellom 18 og 67 år og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar enten:

  • sykepenger
  • arbeidsavklaringspenger
  • uføreytelser
  • overgangsstønad
  • dagpenger
  • økonomisk sosialstøtte
 

Timeplan høst/vinter 2014

Les mer om Aktiv på dagtid

2014-07-21
Kriminalitetsforebyggende råd

SLT - lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT er en modell for tverretatelig samarbeid. Det finnes godt over hundre kommuner i Norge som bruker denne modelle, bl.a Hobøl.

2012-06-05