A A A
Hobøl kirke Klarvær 13

Helse, omsorg, lege

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

20.11.2017

Aktiv på dagtid for deg som er mellom 18 og 67 år og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar enten:

  • sykepenger
  • arbeidsavklaringspenger
  • uføreytelser
  • overgangsstønad
  • dagpenger
  • økonomisk sosialstøtte
     

 

Aktiv på Dagtid har egen facebook side, hvor de oppdaterer med samme informasjon som blir publisert på Aktiv på Dagtid sine nettsider.

Facebook

 

Helse

Helse, omsorg og legetjenester

02.02.2016

Helsestasjonen holder til i kommunehuset på Elvestad. Sykehjemmet, Hobøl bo- og behandlingssenter ligger på Knapstad. Det er legekontorer på Knapstad og Ringvoll (Ringvollsenteret).

Baby

Åpen helsestasjon torsdager kl.12.00 -13.00

20.05.2015

Vi holder til i Kommunehuset på Elvestad, parkering og inngang på baksiden.

Fysioterapi

Fysioterapi

02.05.2017
Helsehuset

Velkommen til døgnenheten!

15.05.2013

Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS er et interkommunalt selskap med eierkommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Helsehuset består av Enhet for Legevakt, Enhet for for Døgntilbud og Enhet for Samfunnsmedisin.

Våre enheter