A A A
Hobøl kirke Klarvær 5

Hjemmehjelp

Hva gjør hjemmehjelpen?
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også følge til legen eller annen behandling.
Hva skal til for å få hjemmehjelp?
Dersom du er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål kan du få hjemmehjelp.
Hvordan får jeg hjemmehjelp?
Henvend deg til pleie- og omsorgsavdelingen i kommunen. Det vil da komme en saksbehandler hjem til deg for å vurdere behovet. Noen ganger vil det kreves at behovet bekreftes av lege.
Hvor mye koster det?
Priser på tjenester i Hobøl kommune