A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 23

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Skjelfoss næringsområde

hobol

Hovedutvalg for plan og utvikling i Hobøl kommune ble det 29.05.2018 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Skjelfoss næringsområde med tilhørende plandokumenter skal legges ut til offentlig ettersyn.
 

Høringsfrist er 15. oktober 2018.
 

Evt. merknader/kommentarer til planen kan sendes til Hobøl kommune, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl eller post@hobol.kommune.no.

 

Tips en venn Skriv ut