A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 23

Jobb hos oss

Teamarbeid

Hobøl kommune søker motiverte og kompetente medarbeidere som ønsker å dele sin kompetanse. Her er like muligheter for alle - uansett kjønn, alder og nasjonalitet.

Vi i Hobøl

Vi som jobber her har som hovedmål å gi best mulig service til innbyggerne våre. For å få til dette må vi være en organisasjon som alle stoler på. Med våre verdier har vi fokus på tillit, respekt og engasjement. Vi er opptatt av resultater, åpen kommunikasjon og lagånd.

Du må søke elektronisk

Alle stillinger lyses ut på web under ledige stillinger.

Kan søknaden min bli unntatt offentlighet?

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt i en epost som sendes til post@hobol.kommune.no  så snart som mulig etter at søknaden er sendt inn. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Tips en venn Skriv ut