A A A
Hobøl kirke Klarvær 3

Kart

Hollebøl kart

Hobøl kommune tilbyr flere gode muligheter til å se ulike kart over kommunen. I tillegg til det som listes opp her, finner du også små kartvinduer rundt på hjemmesidene våre.
 

Kart over Hobøl med alle tilgjengelige kartdata og flyfoto 

Hjelpeside for navigering i kartet


Her kan man få overblikk over eiendomsgrenser, naturområder, dyrka mark, veier m m., skrive ut situasjonskart, finne eiendommer/steder ved hjelp av adressesøk eller søk på gårds og bruksnummer. Du kan også søke etter områder ved hjelp av stedsnavn. Du kan måle areal og avstand og du kan finne ut hvor eiendomsgrensene går.

Veinavn utenfor tettstedene i Hobøl
En del veinavn ligger foreløpig ikke inne i våre elektroniske kart. Klikk på lenken nedenfor for å se navn på veier utenfor tettstedene i Hobøl

Kart med veinavn utenfor tettstedene

Under finner du en rekke andre kart, med ulike baser for oppslag;

For de friluftsinteresserte:

 
 
 

Norge og verden forøvrig:

 

For kjøreturen

Statens vegvesens VISVEG

Tips en venn Skriv ut