A A A
Hobøl kirke Skyet 11
Gatelys_2_Foto Hobøl kommune

Kommunale gatelys i Hobøl kommune

Hobøl kommune har over tid mottatt en rekke henvendelser om feil og mangler knyttet til det kommunale gatelysnettet. Med bakgrunn i disse henvendelsene har Hobøl kommune behov for å forklare hvorfor tilstanden er slik den er på gatelysnettet kommunen.

På grunn av en anstrengt kommuneøkonomi over mange år har det ikke vært bevilget budsjettmidler til opprustning og investeringer i gatelysanlegget i kommunen. Dette har over tid resultert i et forfall på gatelysnettet. En rekke steder i Hobøl kommune har derfor et lite tilfredsstillende gatelysanlegg. Det har vært et stort ønske fra kommunen i flere år å utbedre gatelysnettet, men det har dessverre ikke latt seg realisere med den økonomiske situasjonen kommunen har vært i.

Noen mindre reparasjoner har imidlertid vært utført på en del av gatelysene den siste tiden, men store deler av gatelysanlegget er av en slik kvalitet at påbegynte reparasjoner utløser krav om omfattende utskiftinger og ombygging som kommunen ikke har økonomi til å foreta.

For året 2019 er det imidlertid vedtatt et investeringsbudsjett for kommunalt gatelys som muliggjør to konkrete grep;

  • Fullstendig kartlegging av dagens anlegg for å avdekke status, og for å lage en prioriteringsliste for hvilke områder som må utbedres og i hvilken rekkefølge.

  • Når prioriteringslisten er klar vil Hobøl kommune iverksette utskiftning og ombyggingsarbeider innenfor vedtatte budsjettramme og arbeidsplan.

    Utbedringen av gatelysnettet er et arbeide som vil kreve ytterligere bevilgninger også i årene fremover for at Hobøl skal få et tilfredsstillende gatelysanlegg i henhold til dagens lover og forskrifter.

    Hobøl kommune har full forståelse for at gatelysnettet en rekke steder i kommunen ikke er tilfredsstillende. Kommunen ber imidlertid om forståelse for at det jobbes aktivt for å utbedre så mye som mulig av gatelysnettet innenfor vedtatte budsjettramme.

Vi vil gjøre oppmerksom på at utbedring av gatebelysning på Lyngfeltet på Tomter er bestilt, og blir utført i uke 7/8.

Tips en venn Skriv ut