www.hobol.kommune.no

Hobøl på kartet

Veiviser
Hobøl kommune ligger i Østfold og grenser til Akershus fylke. Kommunen ligger sentralt ved E18 og jernbanen, Østre linje. Mange av innbyggerne i Hobøl arbeider i Oslo og Akershus. Reisetiden til Oslo er ca. 40 minutter med tog, buss eller bil. Ski, Askim og Moss er de byene som ligger aller nærmest. Det er tre tettsteder i kommunen, Tomter, Knapstad og Ringvoll.
Kommunen har tre barneskoler og én ungdomsskole, seks barnehager og full barnehagedekning. Byggeaktivitet er stor, med mange spennende utbyggingsprosjekter på gang. Hobøl er en kommune i sterk vekst.
Faktaopplysning:
Hobøls totale areal er på 144 km², fordelt på 35 km² jordbruksareal, 100 km² skogbruks areal og 9 km² annet areal. (bl.a. byggeområder) De store skogsområdene gir gode muligheter for friluftsliv, jakt, fiske og lokalhistoriske opplevelser. Det bor
4 822 personer i Hobøl kommune pr. 1. januar 2011.
Tips en venn Skriv ut