A A A
Hobøl kirke Skyet -2

Kommunestyret i Hobøl

Kommunestyret er kommunens øverste organ i henhold til gjeldende lovgivning, og alt ansvar og all myndighet som kommunen har, ligger i utgangspunktet hos kommunestyret. I praksis er det slik at kommunestyret har gitt formannskapet og utvalgene fullmakter på områder som de har ansvaret for. En del saker skal likevel behandles av kommunestyret, f.eks. kommuneplan, reguleringsplaner, økonomiplan, kommunebudsjett, kommunale vedtekter, forskrifter, andre saker og retningslinjer av prinispiell betydning. Kommunestyret i Hobøl har 21 representanter.Datoer for møter og sakspapirer finner du i vår møtekalender

 

 Ordfører Breivik.jpg                Håvard_Jensen.png
Ordfører Olav P. Breivik, H                                Varaordfører Håvard Jensen, FrP
Kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019, rev september 2018

Delegeringsreglement for folkevalgte organ