A A A
Hobøl kirke Skyet -2

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid: Påse at organisering, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjon fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn ovenfor innbyggerne og andre som berøres av vedtakene. Sikre gode rutiner som overholdes slik at politikerne og administrasjon får et godt rykte blant innbyggerne og overordnet myndighet. Maksimere den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:

Innkallinger, sakspapirer og protokoller finner du i møtekalenderen


For perioden 2015-2019 har Kontrollutvalget i Hobøl følgende medlemmer: 

  • Aksel Reeno Simenstad, leder
  • Terje Kristian Solberg, nestleder
  • Inger Karin Olaissen, medlem
     
  • Simen Gjølsjø, varamedlem
  • Guri Øiseth, varamedlem
  • Aase Brekke, varamedlem
     

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Industrivn. 6, 1890 Rakkestad
Leder: Anita Rovedal
Telefon: 908 55 384

iokus@fredrikstad.kommune.no


Kontrollutvalgets strategidokument

 

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2016-05-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-01-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M   2015-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
581Kb   2015-11-13

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
134Kb   2016-05-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
174Kb   2016-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
136Kb   2015-12-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
127Kb   2015-10-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
149Kb   2015-06-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
199Kb   2015-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2015-03-24