A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 23


Andre organisasjoner
Ballsport
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Frivillighetssentraler
Historielag
Idrett og sport
Kor
Korps, band og orkestre
Kristne foreninger
Misjonsforeninger
Motorsport
Museer
Natur og friluftsliv
Pasientforeninger
Pensjonistforeninger
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Glimt/Hagen 4H

Hobøl soul children

Hobøl soul children er er kor for barn fra 5. klasse -10. klasse. Hobøl soul children er drevet av ungdomsorganisasjonen Acta. Øvelser på Cafe Rast på Tomter menighetssenter annen hver torsdag 18.00-19.15.

Lyngveien 41
1825 Tomter
Kontakt:
Telefon: 97526926

Faste aktiviteter:

Øvelser på Cafe Rast på Tomter menighetssenter annen hver torsdag 18.00-19.15.

Indre Østfold Drillklubb

Drilldans og Trommedrill for alle i Hobøl – snart Indre Østfold kommune.

Drilldans
Tradisjonelt blir drillerne forbundet med 17. mai-toget og skolekorpset, men drilldans er mye mer. Enkelt forklart er drilldans en kombinasjon av dans og tekniske øvelser med drillstav. I tillegg til dans har drill flere likhetstrekk med turn og kampsport.

Med trygge og gode rammer har vi skapt et godt drillmiljø i Hobøl. Vi tar idretten på alvor og tilrettelegger for utøverne på best mulig måte. Prestasjoner på konkurranser motiverer til trening, utvikling og mestring.

Våre aspiranter trener en time i uka. Lek, dans, miljø, samhold og treningsglede er alltid viktig, men aspirantene lærer også kroppsbeherskelse og grunnleggende drillteknikk. De lærer å marsjere, individuelle drillrutiner og drilldansprogram sammen med aspiranttroppen. Målsetningene for aspirantene er å kunne marsjere og drille i 17. mai toget. Som et selvstendig drillkorps ønsker vi å satse på konkurransedrill innenfor drilldans.

Hvis du har drillet i mer enn to år i en annen tropp eller et korps behøver du ikke å vente til sesongstart med å begynne i Indre Østfold Drill, men vi begynner å øve på konkurranseprogram helt fra starten av sesongen, så du må være medlem fra sesongoppstart for å kunne være med i konkurranse.

Trommedrill
Sammen med erfarne trommeslagere har vi startet opp med trommedrill. Hvis du har sett Garden – så vet du hva vi mener!

Trommedrillaspirantene øver en time hver andre uke (partall-uker 2017). For våre unge trommeslagere vil lek og musikkglede være en viktig del av øvingen. Aspirantene vil lære grunnleggende spillteknikk, men som et selvstendig drillkorps vil fokus være paradetrommer og marsjering.

Haugenveien 27
1823 Knapstad
Web:www.iodk.no
Kontakt: Arild Hagen

Øvre Hobøl bygdekvinnelag

Vi er bygdekvinnelaget midt i bygda og en trivelig møteplass for kvinner i alle aldre. Vi ønsker å være ditt lokale nettverk der du kan bli kjent med dem som bor rundt deg.

Temaene vi tar opp på møtene våre spenner over et stort register, og medlemmene er med på å bestemme hva vi skal ta opp. Det kan være mat, helse, litteratur, miljø, naturen, bedriftsbesøk og alt som interesserer kvinner.

Om du er nyinnflyttet eller har bodd her hele ditt liv, like velkommen er du. Vi er for tiden 35 medlemmer, men du trenger ikke melde deg inn for å komme, det holder å være nysgjerrig på hva vi driver med.

Vi møtes en gang i måneden, ofte i kirkestallen eller hjemme hos hverandre. Er du interessert, så ta kontakt på telefon eller mail.

Web:www.bygdekvinnelaget.no
Kontakt: Irene Grimsby

Telefon: 48204274

Hobøl Venstre

Leder Simen Saxebøl

Web:www.venstre.no/ostfold/hobol
Kontakt:
Telefon: 48057788

Hobøl Motorklubb

Hobøl Motorklubb. Driver hovedsaklig med Trial, noe Enduro.

Greaker, 1827 Hobøl
Web:www.hobolmk.no
Kontakt:
Telefon: 90670824

After-Krik

Et tilbud til ungdom i alderen 13 og oppover, hver fredag. Veksler mellom tettstedene. Tilknyttet NLM

Ekornveien 1
1823 Knapstad
Kontakt: Hjalmar Bø

Sorg og Omsorg i Indre Østfold

Sorg og Omsorg i Indre Østfold ledes av fagfolk/helsepersonell fra kommunene, samt frivillige fra ulike sammenhenger.

Web:www.sorgogomsorg.org
Kontakt:
Telefon: 69 88 47 11

Ytre Hobøl bygdekvinnelag

Ytre Hobøl Bygdekvinnelag er en møteplass for aktive kvinner i nærmiljøet. Vi ønsker å være en møteplass hvor du kan få påfyll, bli inspirert og ikke minst ha det trivelig den stunden vi er sammen.
Vi er opptatt av bygda vår, ønsker å være en aktiv forbrukerorganisasjon som sier ifra, ha fokus på mat og matkultur, likestilling og rettferdighet.

Følg oss på Facebook, der finner du vår aktivitetskalender.
Ønsker du å lære å veve? Vi har egen vevstue på Vestre Bråthe.

Grip muligheten til å delta i et nettverk for aktive kvinner i ditt eget nærmiljø!

Web:www.bygdekvinnelaget.no
Kontakt: Eva Marie Sandberg

Telefon: 91884518

Bibliotekets venner

Hobøl biblioteks venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening, og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.

Styrets oppgaver: Være en støtteforening for Hobøl bibliotek ved å arbeide for økt forståelse for bibliotekets betydning for samfunnet og for sikring av midler til forsvarlig og tilfredsstillende drift av biblioteket. Tre støttende til ved spesielle arrangementer som biblioteket setter i verk. I samarbeid med biblioteket, ha ansvar for å arrangere forfatterbesøk og lignende vår/høst. Være formidler av brukernes ønsker og behov overfor biblioteket.

Venneforeningens styre for 2013:
Leder: Vidar Wiese, E-post vidar.wiese@gmail.com Kasserer: Guro Brødholt
Sekretær: Tone Bratung
Styremedlem: Bibbi Brødholt
Representant fra biblioteket: Kristin Lippestad

Hobøl bibliotek og Venneforeningen vil gjerne ha flere venner. Årskontingent er kr 100,-. Du kan melde deg inn ved å sende mail til Vidar Wiese.