A A A
Hobøl kirke Regn 13

Landbruk og viltforvaltning

Landbrukskontoret HSA

Landbruk og viltforvaltning

26. august 2015

Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim holder til i Spydeberg kommune.

Kontaktinformasjon:
Stasjonsgata 35
1820 Spydeberg
Tlf: 69 68 20 00

 

Traktor

Tilskuddsmidler til skogsbilveier i 2017

20. januar 2017

Østfold fylke er tildelt kr 3.650.000,- i tilskuddsmidler til skogsbilveier i 2017. Kontakt landbrukskontoret, dersom du ønsker å søke.

Naturskader

Ny ordning for naturskadeerstatning fra 01.01.2017

11. januar 2017

Statlig naturskadeerstatning endres fra årsskiftet, og de som rammes av naturskade får nå en raskere vei til vedtak i sin sak. Landbruksdirektoratet informerer her om innholdet i endringen.

Grevling

Grevling til glede og besvær!

26. august 2015

Sett pris på grevlingens tilstedeværelse!

Plantevern

Ny plantevernforskrift fra 1.juni 2015

05. juni 2015

Ny forskrift om plantevernmidler trer i kraft 1. juni 2015. Denne forskriften har endringer som berører alle brukerne og forhandlerne av plantevernmidler i Norge. En av de største endringene er at alle nå må vurdere om man kan bruke andre metoder enn plantevernmidler for bekjempelse av ugras, sopp og lignende.