A A A
Hobøl kirke Skyet 7

Ledige stillinger

Kommuneblomsten er Bekkeblom

HOBØL PÅ KARTET!

07.11.2014

Hobøl kommune med ca 5.300 innbyggere, er en sentralt beliggende landkommune med kort avstand til Oslo, Moss og Askim. Næringsgrunnlaget er jordbruk og småindustri. Mange dagpendler til Oslo-området.


VELKOMMEN SOM JOBBSØKER I HOBØL KOMMUNE!


Utlysningene finner du her.


Alle søkere må bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Dersom du ikke har tilgang til pc, kan du benytte vår publikums-pc på servicetorget.
Hvis du trenger hjelp til utfyllingen kan en av våre servicekonsulenter hjelpe deg. Ha en oversikt over praksis og utdannelse klar før du kontakter oss.

Det gjøres oppmerksom på at alle søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten.
Ønsker om unntatt offentlighet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom ønsket ikke blir tatt til følge, blis søkeren informert om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kopier av vitnemål og attester fremvises i et eventuelt intervju.