A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 0
hobol

Oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Kommunen har ansvaret for verneverdige kulturminner og har hovedansvar for å identifisere, verdsette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål. Hensikten med kulturminneplanlegging er:

  • Økt kunnskap og oversikt over kulturminnene

  • Samordne og prioritere kommunens arbeid på feltet

  • Mer effektiv plan- og byggesaksbehandling

  • Prioritering av objektet og områder for bevaring og bruk

  • Gi retningslinjer og kartfesting i kommunens arealdel.

Gjennom kulturminneplanlegging får kommunen økt kunnskap om lokalhistoriske forhold og hvorfor og hvordan de ulike kulturminnene kan brukes og tas vare på.

Formidling av kulturminner er med på å øke interessen for lokalhistorien og attraktiviteten i kommunen. I forbindelse med kommunesammenslåingen fra 2020 er det viktig å ha en plan over kulturminner i Hobøl kommune slik de andre kommunene har eller er i gang med. De fleste verneverdige kulturminnene er allerede kjent. Utfordringen er å sammenstille og prioritere kjent informasjon i en kulturminneplan som vedtas politisk.

Planen tar sikte på å få en oversikt over kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, samt en prioritering av disse. Det ønskes innspill til planen. Disse kan sendes på mail til post@hobol.kommune.no og merkes «kulturminneplan» eller per post til Hobøl kommune, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl.  Frist: 30.mars 2019.

Tips en venn Skriv ut