Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet
Kriminalitetsforebyggende råd

SLT - lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT er en modell for tverretatlig samarbeid. Det finnes godt over hundre kommuner i Norge som bruker denne modellen, bl.a Hobøl.

2017-03-12
Politi

Politiråd

Et politiråd er et offentlig samarbeidsorgan mellom en kommune og et politidistrikt. Hensikten med innføringen av politiråd er å styre det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og gjennom dette styrke velferden. Et hovedpoeng for politiets fellesarbeid er at det gjennom arbeidet i et politiråd bør være en gjensidig mulighet til å påvirke virksomhetsplaner og prioriteringer.

2017-03-12
Konfliktråd

Konfliktråd

Konfliktrådet har til oppgave å megle tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Ordningen er statlig og tilbys over hele landet og det skal finnes en megler i hver kommune.

2017-03-12