A A A
Hobøl kirke Regn 13

Politiråd / konfliktråd

Kriminalitetsforebyggende råd

SLT - lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

12. mars 2017

SLT er en modell for tverretatlig samarbeid. Det finnes godt over hundre kommuner i Norge som bruker denne modellen, bl.a Hobøl.

Politi

Politiråd

12. mars 2017
Konfliktråd

Konfliktråd

12. mars 2017