A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 23

Politiråd

Politi

Et politiråd er et offentlig samarbeidsorgan mellom en kommune og et politidistrikt. Hensikten med innføringen av politiråd er å styre det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og gjennom dette styrke velferden. Et hovedpoeng for politiets fellesarbeid er at det gjennom arbeidet i et politiråd bør være en gjensidig mulighet til å påvirke virksomhetsplaner og prioriteringer.

  • Arbeidet i et Politiråd vil gi kommunale myndigheter mulighet til å komme med nyttige innspill til politiets prioriteringer og planlegging.
  • På samme måte vil også politiet har mulighet til å påvirke kommunens planer og prioriteringer, hele tiden med målet å forebygge kriminalitet.
  • Gruppen har som mål å kunne være operativ i forhold til skjev utvikling.

 

Politirådet består av:

  • politistasjonssjef ved Indre Østfold Politistasjon
  • forebyggende politi
  • ordfører
  • rådmann
  • enhetsleder forebyggende enhet
  • SLT-koordinator
Tips en venn Skriv ut