Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Kommunale avgifter, gebyrer og leier

Hobøl kommune har et omfattende tjenestetilbud som kommunestyret har fastsatt egne priser for. Budsjettet for 2016 ble vedtatt av kommunestyret i møte 14.12.2015.Gebyrhefte 2017Betalingsbestemmelser/gebyr tekniske tjenester
Gebyrene skal betales til kommunekassereren i Hobøl kommune etter regningsoppgave. Betalingen skjer etter det regulativ og satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Kommunestyret eller den det bemyndiger, kan fravike regulativet dersom gebyret virker åpenbart urimelig. Gebyrsatsene inkluderer kostnader med hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonskostnader og arbeid i marka. Betaling skal skje før det gis tillatelse eller oppmålingsarbeid utføres.

 
Vi tar forbehold om feil i listene

Lovdata - om priser

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å opprette avtalegiro og/eller e-faktura
 

Lenke til tekst - betaling

 

 

Lenke til tekst - betaling