A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 11

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14.12.15 å slå sammen Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til ett råd, kalt Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, større og overordnede saker innenfor plan- og bygningsloven, samferdsel, kultur, friluftsliv, pleie og omsorg, samt økonomiplan og årsbudsjett. Rådet skal ha sine møter i forkant av hovedutvalgene, og protokollene fra møtene skal følge sakspapirene til det organet som tar den endelige avgjørelsen i saken. Rådet har 7 medlemmer, 2 politisk oppnevnte, 3 fra pensjonistforeningen, samt 2 fra brukerorganisasjonene.


Datoer for møter og sakspapirer finner du i vår møtekalender

 

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Øivind Jarl Pedersen, FrP (leder)

Odd Stoksberg, KrF

Aleksander Abotnes, Ap (nestleder)

Kristin Andøl Lorentsen, MDG


Fra pensjonistforeningen:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Signe Øye

Ole Tronstad

Turid Larsen

Ragnhild Buraas

Sverre Lund

Harald Vikene


Fra brukerorganisasjonene:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Kjell Jaren, NFU

 

Rune Fosberg, NHF

Inger Margrethe Solli, NHF

Tips en venn Skriv ut