A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Hobølskolen

SkolebarnHobøl kommune har skole i hvert av tettstedene Tomter, Knapstad og Ringvoll.

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole.
Tomter og Ringvoll har barneskoler 1.-7.trinn.
På Knapstad ligger Knapstad barne- og ungdomsskole med trinnene 1. - 10.

I høyre-menyen finner du informasjon om hver av de tre skolene.
Til venstre finner du informasjon som er felles for hele Hobølskolen.

 

Skolefaglig rådgiver har kontor på kommunehuset, Elvestad.
Eva Kubberød Utne - 69 92 44 04
E-post: eva.k.utne@hobol.kommune.no

Postadresse:
Alle skolene har postadresse Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl