A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 23

SLT - lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Kriminalitetsforebyggende råd

SLT er en modell for tverretatlig samarbeid. Det finnes godt over hundre kommuner i Norge som bruker denne modellen, bl.a Hobøl.

 Det kriminalitetsforebyggende råd

Hvorfor SLT?

Kriminalitetsforebygging handler om å:
 • satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stedet for å reparere i ettertid
 • analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår
 • sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet 
 • lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid skjer når politiet og kommune samordner sin innsats og sine ressurser
Å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte, vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet. Hovedmålgruppa for Hobøl er ungdommen som går på ungdomskolen.
 
Organisering av SLT-arbeidet i Hobøl
 
Politirådet er det ledende organet for SLT-arbeidet. Følgende er med i politirådet:
 • politistasjonssjef ved Indre Østfold Politistasjon
 • forebyggende politi
 • ordfører
 • rådmann
 • enhetsleder forebyggende enhet
 • SLT- koordinator
Møtehyppighet er minimum tre ganger i året.
Utførergruppa er SLT`s praktiske arbeidsgruppe. Faste representanter skal være:
 • skole
 • barnevern
 • helsestasjon
 • leder av fritidsklubben
 • leder av natteravn
 • politi
Utførergruppa diskuterer utfordringer vedrørende ungdomskriminaliteten i Hobøl, gjennomgår status fra gruppas virksomheter og sikter den forebyggende innsatsen bla. ut fra dette.
I tillegg blir det, ved behov, dannet ”minigrupper” ovenfor aktuelle problemstillinger.
 
Innspill og spørsmål om ungdomskriminalitet og rusproblematikk i Hobøl; ta gjerne kontakt med SLT- koordinator Kjersti Bjerke


Politivedtekter

 
 
Tips en venn Skriv ut