Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Organisering

Rådmann Bjørn Sjøvold -
 

Rådmannen er kommunens administrative leder. Rådmann i Hobøl er Bjørn Sjøvold. 

Rådmannens ledergruppe består av økonomisjef /ass. rådmann og enhetslederne.
Den enkelte enhetsleder har selv budsjett- og personalansvar for sin enhet.
I tillegg har rådmannen skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, juridisk rådgiver og personalrådgiver, samt et forvaltningskontor, kommuneoverlege, skatteoppkrever, og lønn-og regnskapskontor.

 
Rådmannens ledergruppe:

Økonomisjef  /assisterende rådmann: Anne-Lise Ringerike

Enhetsleder for Hobøl bo- og behandlingssenter: Liv Høgås Steen
Enhetsleder for tjenester for funksjonshemmede: Renate Svendsen
Enhetsleder for Knapstad barne- og ungdomsskole: Christer Høyning
Enhetsleder for Tomter skole: Geir Heggøy
Enhetsleder for Ringvoll skole: Ragnhild Saxebøl
Enhetsleder for Bekkeblomen barnehage: Heidi Løvdal
Enhetsleder for Symrelunden barnehage: Kristin Bjelland
Enhetsleder for Ringvoll barnehage: Bodil Brødholt
Enhetsleder for barnevernet: Lise Falkenburger
Enhetsleder for forebyggende enhet: Line Sødal
Enhetsleder for kultur: Kristin Lippestad
Enhetsleder for tekniske tjenester: Lars Flaathen
Enhetsleder for servicetorget: Trude Paulsen

Hobøl kommune er organisert sammen med Spydeberg kommune på flere områder.
Spydeberg og Hobøl brannvesen, NAV Hobøl og Spydeberg, samt skatteoppkreveren for Hobøl og Spydeberg.
I tillegg har Hobøl interkommunale samarbeid med flere av sine nabokommuner, som landbrukskontoret og PP-tjenesten.

Den politiske organisasjonen består av kommunestyret (21 representanter), formannskap, kommuneplanutvalg, hovedutvalg for oppvekst og omsorg, hovedutvalg for plan og utvikling, det faste utvalg for plansaker og kontrollutvalg. Sentraladministrasjonen holder til i kommunehuset på Elvestad.