A A A
Hobøl kirke Skyet 11

Vestre Bråte bygdetun

Vestre Bråthe bygdetun

Vestre Bråte er tusenårsstedet til Hobøl kommune. Gården Vestre Bråte er en av de eldste i Østfold, og ligger i Ytre Hobøl i et område med kulturminner helt fra yngre steinalder fram til i dag.

 I tunets nærområde er det funnet hellekistegraver. "Mikkels kjerka" på høyden sør for tunet, har trolig vært et gammelt kultsted. Tunets bebyggelse består av hovedbygning fra ca. 1740, låve og stall med kjerne fra slutten av 1500-tallet, fjøs, bryggerhus, vedskjul og et nyere vognskjul som erstattet stabburet og det gamle vognskjulet i 1960-årene.
 
Hvert år arrangeres det bygdedag på Vestre Bråte.Denne er vanligvis første søndag i juni.

 

 
Tips en venn Skriv ut